2014. december 31., szerda

Húzd meg, ereszd meg: 2015 után nincs területalapú támogatás 1 hektár alatt

A Nemzeti Agrárkamara lapjában, a NAKlapban rövid cikk jelent meg: Egy hektár alatt nem jár területalapú támogatás címmel. Az írás a területi támogatások szabályozásának megváltozásáról számol be, lényege közérthetően: az eddigi 0,3 hektáros területhatár kedvezmény, amely korábban szőlőre, gyümölcsösre volt érvényben, megszűnik. 2015-től területalapú (és egyébként bármilyen) mezőgazdasági támogatást csak azok vehetnek igénybe, akik 2015-ben belépnek a SAPS rendszerébe, a belépés feltétele pedig a legalább 1 hektáros földhasználat. A cikk javasolja, hogy azok, akik ezzel nem rendelkeznek, azok szívességi földhasználattal (családtagok közt), részes műveléssel vagy felesbérlettel érjék el a szükséges határt.

A szabálymódosítás ismét kiszámítható módon nyilatkoztatja ki számunkra a HATALOM (csak így, nagybetűvel, hiszen az efféle szabálymódosítások mögött a politika, a törvénykezés, az érdekcsoportok kiismerhetetlen, de következetes összefonódása áll) kisemmiző koncepcióját. Míg az EU és kiváltképp Magyarország hivatalosan meghirdetett álláspontja a családi- és kisgazdaságok pártján áll, mit mutat a szabályozás valójában?


Magyarországon a mezőgazdasági művelésben álló terület nagysága nagyjából (a KSH adatai szerint):

Szántó 4.8 millió ha
Gyep 1,1 millió ha
Gyümölcsös 0,3 millió ha
Erdő 1,9 millió ha
Összesen: 8,1 millió ha

Ha ehhez hozzávesszük a védett természeti területek nagyságát (892 ezer ha), ahol mezőgazdasági termelés nyilván nem, de hasznos tevékenység (pl. gyűjtögetés, legeltetés) bizonyos keretek között folyhatna, kijelenthetjük: elvben 9 millió magyar állampolgár érheti
el a SAPS szabályozás területi minimumát.

A valóság azonban nem ennyire vidám. A fenti adatok mellett nézzük a földtulajdon megoszlásának arányát.

„A táblázatból kiolvasható, hogy az egyéni gazdaságok 71,8%-a nem, vagy kisebb mint 1 hektár területet használt 2000-ben. Az egy hektárnál nagyobb, de öt hektárnál kisebb területen termelő aránya 18, 5%-ot tett ki. Összességében tehát 90% körüli a törpe, egyéni gazdaságok száma. Az ÁMÖ szerint ezek a gazdaságok főképp önmaguk fogyasztásának fedezésére termelnek. Az egyéni gazdaságok közül 301 ezer értékesítette feleslegét, és 76 ezer termelt kifejezett értékesítésre.
A GSZÖ szerint megindult a koncentráció, és 2003-ra már „csak” 7800 gazdasági szervezetről és 766 ezer egyéni gazdaságról beszélhetünk. Ez azonban még mindig a termőföld magas arányú elaprózódottságára utal." (Haviár Ágnes: Magyarország mezőgazdasága az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és után, Bp., 2009, 9. o.)

Ez a helyzetkép tulajdonképpen nem is lenne feltétlenül negatív: a kisbirtokok magas aránya a családok önfenntartó képességének tekintetében inkább pozitív. A probléma az, hogy az arány a nagyobb birtokkoncentráció felé tolódik el, tehát nem a vékony (18,5 %-ot kitevő) „kisbirtokos”, hanem az amúgy is túlságosan széles nagybirtok erősödik, és ennek a folyamatnak közismert módon segített az utóbbi években az állami termőföldbérletek létrehozása.


Kinek jár akkor a támogatás? Az egy hektár alatti „ház körüli birokosoknak” tehát nem, holott éppen ez a szegmens az, amely a munkaerőigényes művelésre - pl. ökogazdálkodásra - leginkább képes; de látjuk, hogy az 1-5 hektár közötti falatka is meglehetősen sovány. A válasz tehát: a nagybirtoknak, hogy meghirdetett elveivel szemben az EU hozzájáruljon a további vagyonkoncentrációhoz. Ne feledjük: a mi pénzünkön, amit a közös alapba való befizetés címén kiszivattyúztak a gazdaságból, és most tudtunkkal, de jóváhagyásunk nélkül újraosztanak.  

1 megjegyzés: